DPSpc:

LANGUAGE     Nederlands   English      

 
Disclaimer
Kantoor Eindhoven

Disclaimer website DPS Offshoring

De volgende disclaimer is van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde. De informatie op deze website is door DPS Offshoring met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

DPS Offshoring garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst DPS Offshoring er op dat de door haar aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiŽle) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

DPS Offshoring is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door DPS Offshoring of door u aan DPS Offshoring middels een website van DPS Offshoring of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt DPS Offshoring geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeŽn verstrekt door of namens DPS Offshoring via deze website. DPS Offshoring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle informatie (inclusief teksten, logoís, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van DPS Offshoring, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geŽxploiteerd worden voor commerciŽle doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van DPS Offshoring.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen DPS Offshoring en de gebruikers van deze website, in relatie tot deze website, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Ďs-Hertogenbosch.

Copyright © 2024 DPS Offshoring. Alle rechten voorbehouden.

Copyright© DPS Offshoring 2007 - 2024 Disclaimer